FDM Taping z Harry'm Pijnappel

22 październik 2014
Miejsce szkolenia: Warszawa
FDM Taping® – jest jednym z kursów drugiego poziomu programu szkoleniowego Fascial Distortion Model przy organizacji IFDMO (International Fascial Distortion Model Organisation). Powstał w oparciu o wiedzę modelu terapeutycznego FDM a jego twórcami są: pionier europejskiego Medical Taping Concept (MTC) oraz instruktor FDM Harry Pijnappel, starszy instruktor Kinesiology Tapingu (K-Aktive) oraz instruktor FDM Dennis Krause i starszy instruktor Tensiotapingu oraz instruktor FDM Robert Faryj. Połączenie wiedzy tych trzech instruktorów z ich doświadczeniem zawodowym jest wyznacznikiem jakości tego szkolenia.

Kurs FDM Taping jest dedykowany zarówno terapeutom posiadających już wiedzę z zakresu metody FDM, jak też tym którzy jej jeszcze nie posiadają. Szkolenie to kierujemy do tych, którzy chcą pozyskać skuteczne narzędzie terapeutyczne i dowiedzieć się czy twórca metody FDM S. Typaldos D.O. rzeczywiście dokonał przełomu w prostocie diagnostyki i poziomie najwyższej skuteczności terapeutycznej.

FDM Taping® bazuje na metodzie FDM, dzięki której jesteśmy w stanie jednoznacznie zdiagnozować z jaką formą dystorsji (odkształcenia, uszkodzenia manifestującego się bólem) układu powięziowego mamy do czynienia oraz za pomocą jakich narzędzi możemy skutecznie się ich pozbyć.
Szkolenie to kierujemy do: fizjoterapeutów, masażystów, osteopatów i lekarzy.
Czas trwania kursu: 26 godzin teorii i praktyki.
Termin szkolenia: 22-24.10.2014.
Prowadzący: Harry Pijnappel.
Harry Pijnappel jest fizjoterpeuta oraz autoryzowanym instruktorem IFDMO. Prowadził w Niemczech przez 14 lat gabinet rehabilitacji. Obok specjalizacji w sporcie i pediatrii pracuje od 1999 roku z elastycznymi plastrami. Od roku 2002 prowadzi szkolenia z zakresu Tapingu w różnych krajach Europy (Holandia, Niemcy, Belgia, Polska, Rosja) i bliskiego wschodu.
W roku 2006 pojawiła się jego pierwsza książka "Podręcznik tapingu " która w chwili obecnej jest dostępna w kilku językach obcych. W roku 2011 założył " Tapingbase". Harry prowadzi i publikuje wiele badań z elastycznymi taśmami.
Harmonogram szkolenia FDM Taping
1 DZIEŃ SZKOLENIA - 22.10.2014.
14:00 - przedstawienie uczestników kursu / docenta
- wprowadzenie w model Fascial Distortion Model
- ogólne zasady stosowania elastycznych plastrów (anatomia, fizjologia)
- materiałoznastwo - podstawowe aplikacje, technika pracy z plastrami
- pacjent pokazowy
- koniec szklenia 18:30

2 DZIEŃ SZKOLENIA - 23.10.2014.
9:00 UHR za- teoria 6 odkształceń (dystorsji) układu powięziowego i powiązanie ich z technikami tapingu

1. Taśma spustowa
- informacje ogólne
- mowa ciała
- krótki opis techniki manipulacji manualnej
- aplikacje FDM Tapingu w teorii i praktyce na kilku przykładach

2.Dystorsja Continuum
- informacje ogólne
- mowa ciała
- krótki opis techniki manipulacji manualnej
- aplikacje FDM Tapingu w teorii i praktyce na kilku przykładach

3. Przepuklina punktu spustowego
- informacje ogólne
- mowa ciała
- krótki opis techniki manipulacji manualnej
- aplikacje FDM Tapingu w teorii i praktyce na kilku przykładach

4. Dystorsja fałd
- informacje ogólne
- mowa ciała
- krótki opis techniki manipulacji manualnej
- aplikacje FDM Tapingu w teorii i praktyce na kilku przykładach

5. Dystorsja cylindryczna
- informacje ogólne
- mowa ciała
- krótki opis techniki manipulacji manualnej
- aplikacje FDM Tapingu w teorii i praktyce na kilku przykładach

6. Fiksacja tektoniczna
- informacje ogólne
- mowa ciała
- krótki opis techniki manipulacji manualnej
- aplikacje FDM Tapingu w teorii i praktyce na kilku przykładach
- wprowadzenie w global screening Methode (FMS wg. Ray Cooks)
- pacjent pokazowy
- koniec szkolenia 18:30
3 DZIEŃ SZKOLENIA - 24.10.2014.
9:00 - praktyczne wprowadzenie w testy FMS (Functional Movment System) i ich ocenę
- wpływ wyników oceny na globalne wzorce ruchu
- teoria aplikacji tapeów w celu skorygowania zaburzeń globalnych wzorców ruchu
- praktyczne trenowanie i zastosowanie aplikacji
- wtórne przetestowanie po dokonaniu aplikacji
- pacjent pokazowy, testy FMS + aplikacje + ponowny test FMS kursanci trenują na sobie
- terapeuci wypracowują własne koncepcje korekcyjne
- Q/A - Rozdanie certyfikatów/pożegnanie
- koniec 15:00